Skip to content

Individuele begeleiding

De Individuele begeleiding is voornamelijk bedoeld voor jongeren die het moeilijk vinden om hun handicap te accepteren en vaak tegen moeilijkheden aanlopen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat ze het gevoel hebben dat ze anders zijn en daardoor minder goed contact maken of dat ze steeds zelfstandiger willen worden, maar dat ze hierbij moeilijkheden ervaren vanwege hun handicap. Als er andere vragen zijn rondom het leven met een handicap kunnen deze natuurlijk ook gesteld worden.

 
 

Tijdens dit gratis gesprek is er ruimte om elkaar beter te leren kennen en zal naar voren komen of er een klik is om samen verder te kunnen gaan met de begeleiding. Als het van beide kanten goed voelt, zal er een vervolggesprek gepland worden, namelijk het intakegesprek.

GRATIS

Tijdens dit gesprek worden de vragen van de jongeren in kaart gebracht waar we de komende periode mee aan de slag gaan. Dit gebeurd aan de hand van vragen die gesteld worden zodat ik de jongere en zijn/haar belevingswereld beter leer kennen en kan ontdekken waar de uitdagingen liggen voor de jongere. Aan de hand van dit gesprek wordt er een plan opgesteld. Daarnaast wordt er tijdens dit gesprek ook een toestemmingsformulier ondertekend waarop staat vermeld of dat informatie met derden mag worden gedeeld. Als laatste wordt de bekostiging van de begeleiding besproken

€  37,50 per uur

De gesprekken tijdens de begeleiding zijn geheel op maat. Er wordt wel globaal een plan gemaakt, maar er wordt ten alle tijden geanticipeerd op het verhaal van de jongere. Er wordt geluisterd naar wat de jongere te vertellen heeft en de vragen die hij/zij heeft. Zo wordt duidelijk wat het voor hun lastiger maakt om de beperkingen te accepteren en hiermee om te gaan. Aan de hand van het verhaal en de vragen van de jongeren wordt de juiste hulp geboden. Dit kan zijn een luisterend oor, maar ook een stappenplan of samen kijken naar de mogelijkheden die er zijn rondom een bepaalde uitdaging.  Kortom er wordt samen gekeken hoe de jongere verder komt met een bepaalde uitdaging.

€ 37,50 per uur

Voor ieder gesprek, behalve het kennismakingsgesprek, wordt een half uur voorbereidingskosten in rekening gebracht.